Lớp Fillers làm đầy nhanh chóng các ghim gỗ

FILLERS

Nếu bạn đang gặp vấn đề đối với các loại gỗ có ghim (tim) gỗ quá lớn không thể lót đầy như sồi hay các loại ván công nghiệp HDF, MDF rút sơn quá nhiều. Sản phẩm Fillers của chúng có thể sẽ là giải pháp tối ưu cho vấn đề của bạn.