DUNG MÔI

Dung Môi Pha Sơn thành phần chính là Butyl acetate – Dung môi chính cho ngành công nghiệp sơn với các chất phụ gia đặc biệt, dung môi pha sơn Đại Lộc có khả năng hoà tan sơn cực tốt, tạo bề mặt sản phẩm căng và mịn có độ kháng ẩm cao.